Herkes kendi işinin sahibidir, yaptığımız işleri ve davranışları buna göre yapar ve elde ettiğimiz sonuçlardan besleniriz. Şirketin değişimine ve gelişimine katkı sağlayacak vizyona sahibiz. Şirket varlıklarına kendi varlıklarımız gibi sahip çıkar ve şirketimizin uzun vadedeki başarısını göz önünde tutarak hareket ederiz. Çalışma arkadaşlarımızın potansiyellerini sonuna kadar kullanmak istediklerine inanırız. Herkes birbirini yüksek standartlara ve güç hedeflere ulaşmak konusunda cesaretlendirir. Kaynaklarımızı verimli kullanır, sonuç üretme ve engelleri yok etme konusunda kendimizi geliştiririz. İş gereksinimlerini karşılama, sistemlerimizi iyileştirme, başkalarına yardımcı olma konularında sorumluluk alırız. İşe değer katan çalışmalar yapar, yaptığımız işi sadeleştirir ve kolaylaştırırız Aldığımız işi en iyi yapmak konusunda ısrarlı ve kararlıyız. Mevcut durumu asla yeterli bulmaz ve sorgularız, daha başarılı olmak için iş yapma modelimizi sürekli geliştiririz Temmuz A.Ş.’de herkes birbirine ve müşterilerine saygı duyar, kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız. Birbirimizin becerilerine ve niyetine güveniriz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile yakın ve üretken ilişkiler kurarız.